Close

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 24/01/2020 24/01/2030 ਦੇਖੋ (153 KB)