Close

ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 2022

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਤਦਾਨ

 

EVM/VVPAT ਜਾਗਰੂਕਤਾ

EVM/ VVPAT ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ (PDF, 1.00MB)

13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ | ਐਨਵੀਐਸਪੀ |EVM- VVPAT ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰਿਡ