ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. 04/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(361 KB)
ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ 2018-2019 05/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਬਮਿਆਲ 05/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(763 KB)
ਧਾਰਕਲਾਂ 05/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)
ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ 05/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)
ਪਠਾਨਕੋਟ 05/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(7 MB)