Close

ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ (ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ/ਸੈਰਗਾਹ/ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਠਾਨਕੋਟਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਮਰੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਠਾਨਕੋਟ