Close

ਵਿਭਾਗ

ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਸਿੱਖਿਆ, ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ । 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ