Close

ਸਕੀਮਾਂ

Filter scheme by category

Filter

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ…

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 20/04/2021
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 613KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 442KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 270KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

DSSO ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ(PDF, 168KB) ਡੀ ਐਸ ਐਸ ਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 70.2KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 752KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਸੈਕੰਡਰੀ)(PDF ,1.3MB)  

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.0MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਲੇਬਰ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਲੇਬਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.4MB) ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 262KB)  ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 252KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.1MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ