Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਕੋਵਿਡ 19 – ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 30.09.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ -16.09.2021)

ਕੋਵਿਡ 19 – ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 30.09.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ -16.09.2021)

16/09/2021 26/09/2031 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 15.9.2021ਤੱਕ (ਮਿਤੀ -01.09.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 15.9.2021ਤੱਕ (ਮਿਤੀ -01.09.2021)

01/09/2021 30/09/2031 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟ
 
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟ
23/08/2021 21/08/2031 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -14.08.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -14.08.2021)

14/08/2021 19/08/2028 ਦੇਖੋ (886 KB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -11.08.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -11.08.2021)

11/08/2021 16/08/2030 ਦੇਖੋ (624 KB)
ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਫਤਰ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ “ਡਰਾਈ ਡੇਅ” ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਫਤਰ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ “ਡਰਾਈ ਡੇਅ” ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

10/08/2021 30/08/2030 ਦੇਖੋ (323 KB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -31.07.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -31.07.2021)

31/07/2021 31/08/2026 ਦੇਖੋ (88 KB)
ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ, ਭੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਆਰਡਰ

ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ, ਭੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਆਰਡਰ

22/07/2021 31/12/2021 ਦੇਖੋ (393 KB)
ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਾਮੂਨ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 22/07/2021 31/12/2021 ਦੇਖੋ (373 KB)
ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਟੀ ਬਾਰੇ ਬੈਨ ਆਰਡਰ

ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਆਰਡਰ

22/07/2021 31/12/2021 ਦੇਖੋ (378 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ