Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

24/09/2020 15/11/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 22.09.2020)

ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 22.09.2020)

22/09/2020 19/11/2020 ਦੇਖੋ (6 MB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਡਰ ਅਨਲੌਕ 3 (ਮਿਤੀ-18.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਡਰ ਅਨਲੌਕ 3 (ਮਿਤੀ-18.08.2020)

18/08/2020 20/09/2030 ਦੇਖੋ (888 KB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਅਨਲੌਕ -2)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਅਨਲੌਕ -2)(ਮਿਤੀ 30.06.2020)

30/06/2020 31/07/2021 ਦੇਖੋ (9 MB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -29.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦੇਸ਼

29/06/2020 29/06/2029 ਦੇਖੋ (421 KB)
ਕੋਵਿਡ -19:ਨਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ(ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 01.05.2020) 

ਕੋਵਿਡ -19:ਨਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ(ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 01.05.2020) 

01/05/2020 14/05/2021 ਦੇਖੋ (6 MB)
ਕੋਵਿਡ-19:ਪੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ-19:ਪੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

05/04/2020 10/04/2024 ਦੇਖੋ (621 KB)
ਕੋਵੀਡ-19:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਵੀਡ -19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

30/03/2020 30/03/2021 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਕੋਵਿਡ-19:ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੋਵਿਡ- 19 ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

28/03/2020 10/03/2021 ਦੇਖੋ (848 KB)
ਕੋਵਿਡ-19:ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਈ .ਐੱਮ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਈ .ਐੱਮ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

24/03/2020 24/03/2021 ਦੇਖੋ (378 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ