ਬੈਂਕ

ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ

ਡਲਹੌਸੀ ਰੋਡ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ 145001

ਈ-ਮੇਲ : cb2123[at]canarabank[dot]com
ਫ਼ੋਨ : 01862220178
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.canarabank.in/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ

ਈ-ਮੇਲ : care[at]pnb[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01862220061
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pnbindia.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ

ਭਾਰਤੀ ਓਵਰਸੀਅਸ ਬੈਂਕ

357/358; ਡਲਹੌਸੀ ਰੋਡ; ਪਠਾਨਕੋਟ

ਈ-ਮੇਲ : pathanbr[at]ludsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01862221394
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.iob.in/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ

ਈ-ਮੇਲ : sbi[dot]54184[at]sbi[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 5100289
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.sbi.co.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਪਤਾ ਨਲਵਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੰਮੂ-ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ ਪਿਨਕੋਡ - 145025

ਈ-ਮੇਲ : sa[dot]05710[at]sbi[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 1862246685
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.sbi.co.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ