Close

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਮਿਤੀ : 27/10/2022 - 31/10/2025 | ਖੇਤਰ: ਐਪ

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ)

ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਸਕੀਮ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ. ਸਨਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਡੀ. ਸੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਓ. ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।

ਲਾਭ-ਪਾਤਰ:

ਨਾਗਰਿਕ

ਲਾਭ:

ਸਕੀਮਾਂ

ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ