Close

ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਾਈਟ ਕੋਰੋਨਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਕੋਵਿਡ-19:ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕੋਵਿਡ-19:ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਕੋਵਿਡ-19:ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

ਕੋਵਿਡ-19:ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ-19:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੀਆਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੂਚੀ(ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 01.05.2020) 

ਕੋਵੀਡ-19:ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ)

ਕੋਵੀਡ-19:ਕਰੀਆਨਾ ਸਟੋਰ (ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ)

ਕੋਵਿਡ-19:ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ 19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 16.08.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਤੀ 12.08.2022 ਤੋਂ 26.08.2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-11.08.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-22.04.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ-21.04.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ28.03.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ-26.02.2022)

ਕੋਵਿਡ 19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ(ਮਿਤੀ: 01.02.2022)

ਕੋਵਿਡ-19 25.01.2022 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ(11.01.2022)

15.01.2022 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: 04.01.2022

ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਮਿਤੀ 03.01.2022

15.01.2022 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਮਿਤੀ: 02.01.2022

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 15.01.2022 ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਮਿਤੀ-03.01.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31.12.2021 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ 15.12.2021)

ਕੋਵਿਡ-19 1.11.2021 ਤੋਂ 30.11.2021 ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆੱਰਡਰ ਕੋਵੀਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ (ਮਿਤੀ 27.10.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31.10.2021 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ: 19.10.2021)

ਕੋਵਿਡ 19 – ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 15.10.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ -01.10.2021)

ਕੋਵਿਡ 19 – ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 30.09.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ -16.09.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 15.9.2021ਤੱਕ (ਮਿਤੀ -01.09.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -14.08.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -11.08.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -31.07.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ 21.07.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼( ਮਿਤੀ-10.07.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 10.07.2021 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ -30.06.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 30.06.2021 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ 25.06.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 16.05.2021 ਤੋਂ 25.06.2021 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ: 16.06.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. 8.6.2021 ਤੋਂ 15.6.2021 (ਮਿਤੀ- 08.06.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ W.e.f. 7.6.2021 ਤੋਂ 10.6.2021 (ਮਿਤੀ-06.06.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 31.5.2021 ਤੋਂ 06.6.2021(ਮਿਤੀ-29.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ w.e.f. 24.5.2021 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ 31.5.2021 (ਸੋਮਵਾਰ)(ਮਿਤੀ-22.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-17.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ w.e.f. 17.5.2021 ਤੋਂ 23.5.2021 (ਮਿਤੀ -15.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਲੀਕੌਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 13.05.2021

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 12.05.2021)

ਕੋਵਿਡ 19 ਡੀ ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ- 08.05.2021)

ਕੋਵਿਡ – 19 ਮਾਈਕਰੋਕਾੱਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ, ਬਲਾਕ ਘੜੋਟਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ- 06.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ. ਓ. ਪੀ.) (ਮਿਤੀ- 04.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 02.05.2021 ਤੋਂ 15.05.2021 (ਮਿਤੀ- 03.05.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਿਤੀ 01.05.2021 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ (ਮਿਤੀ – 29.04.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆੱਰਡਰ ਕੋਵੀਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ (ਮਿਤੀ 29.04.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 27.04.2021

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਮਿਤੀ- 20.04.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਉਂਡ, ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਪਠਾਨਕੋਟ  ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 19.04.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਡਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਘਰੋਟਾ ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ- 16.04.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਨੋਵੇਲਟੀ ਮਾਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 16.04.2021)

ਕੋਵਿਡ- 19 ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 16.04.2021)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ 30.04.2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-09.04.2021)

ਕੋਵੀਡ -19 ਟੀ -3 ਜੁਗਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੈਂਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-06.04.2021)

ਕੋਵੀਡ 19 ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 10.04.2021(ਮਿਤੀ- 01.04.2021)

ਕੋਵੀਡ- 19 ਮਾਈਕਰੋਕਾੱਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 1. ਪ੍ਰਣਵ ਕਾਟੇਜ ਸੀਗਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੇਨ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 2. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ(ਮਿਤੀ- 23.03 .2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. 23.03.2021

ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋਕਾੱਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-17-03-20201)

ਕੋਵੀਡ -19 ਪ੍ਰਣਵ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿਗਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੇਨ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (06-03-22021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 25.02.2021) 

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਆਰਜੀ. ਕੋਵਿਡ -19 (ਮਿਤੀ 01.01.2021)

ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕੇ

ਕੋਵੀਡ -19 ਕੋਮਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.31.12.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -14.12.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਂਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 08.12.2020 )

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਿਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 02.12.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -27.11.2020)

ਕੋਵਿਡ- 19 ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਂਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -16.11.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-05.11.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਖਾਨਪੁਰ ਚੌਕ ਬਲਾਕ ਘਰੋਟਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ(ਮਿਤੀ-05.11.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ .ਿੱਲ. (ਮਿਤੀ: 31.10.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਅਨਲੌਕ 5.0 ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ: 14.10.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਿੰਡ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-12.10.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ. ਮਿਤੀ 08.10.2020

ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-06.10.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼। ਮਿਤੀ 06.10.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਂਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼। ਮਿਤੀ 01.10.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਿੰਡ ਸਨੇਰਹ, ਬਲਾਕ ਘਰੋਟਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ- 29.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਠੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਮੌਮੂਨ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 28.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ- 25.09.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 25.09.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਿੰਡ ਦੁਨੇਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੈਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 24.09.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਮਿਤੀ 24.09.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਰਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ. ਮਿਤੀ 24.09.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਅਨਲੌਕ 4.0 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-22.09.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ -22.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4, ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਂਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ: 18.09.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ: 18.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਖਿਆਲਾ, ਬਲਾਕ ਐਨ.ਜੇ.ਐੱਸ., ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -15.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੰਡ ਮਮੂਨ, ਬਲਾਕ ਘਰੋਟਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -15.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ:08.09.2020

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੰਡ ਥਰਿਆਲ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ:08.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੰਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ:08.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀ 3 ਆਰਐਸਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬੰਗਲ ਬਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ:08.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਹੱਲਾ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ:08.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ:04.09.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 * 7 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ: 03.09.2020)

ਕੋਵਿਡ 19- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਅਨਲੌਕ 4.0 ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਮਿਤੀ- 01.09.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ,ਘੜਥੋਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-29.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਪਿੰਡ ਲਹਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ(27.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ- 25.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ- 21.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੀਮ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-18.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਡਰ ਅਨਲੌਕ 3 (ਮਿਤੀ-18.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-14.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ -14.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ- 14.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਘੜਥੋਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸੰਬੰਧੀ 19 ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ- 14.08.2020)

 ਕੋਵਿਡ-19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-11.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ -11.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਘਰਥੋਲੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ -11.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬ ਜੇਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਰਫ 1 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੱਧਰ 1 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਮਿਤੀ 11.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ (ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ (ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-11.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਿਵ ਨਾਗਰ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ, ਤਹਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-07.08.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ -06.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਇਤਿਹਾਸ ਐਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ (ਮਿਤੀ 04.08.2020

ਕੋਵਿਡ -19 ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 04.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕੱਲਤਾ ਸਹੂਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 03.08.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਟਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੀਮ ਨਗਰ ਸਾਈਂਗੜ ਵਾਰਡ ਨੰ 14 ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ(ਮਿਤੀ -01.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮਿਤੀ- 01.08.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਐਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ 01.8.2020)

ਕੋਵਿਡ 19- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਅਨਲੌਕ 3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਮਿਤੀ- 01.08.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ। (ਮਿਤੀ:23.07.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. (ਮਿਤੀ:23.07.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ. (ਮਿਤੀ:23.07.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ:21.07.2020)

ਕੋਵਡ -19  ਅਨਲੌਕ 2 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ 14-07-2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਤਾਰੀਖ 14-07-2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਨਲੌਕ 2 ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਤਾਰੀਖ 13-07-2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਈਐਮ ਡਿਟੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-07-07-2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਸਓਪੀ (ਮਿਤੀ- 03 07 2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ – 03-07-2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅਨਲੌਕ -2 ਲਈ 01.07.2020 ਤੋਂ 31.07.2020 ਤੱਕ (ਮਿਤੀ- 01.07.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਅਨਲੌਕ -2)(ਮਿਤੀ 30.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ -29.06.2020)

ਕੋਇਡ -19 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਿੰਡ ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ- 25.06.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-24.06.2020)

ਕੋਵੀਡ -19 ਲੌਕਡਾਉਨ 5.0 ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ(ਮਿਤੀ:12.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5.0 ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ(ਮਿਤੀ-12.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-12.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ (ਮਿਤੀ 4.6.2020)

ਕੋਵਿਡ -19: 8.6.2020 ਤੋਂ 30.6.2020 ਤੱਕ ਅਨਲੌਕ-1.0 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਮਿਤੀ -09.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ:07.06.2020)

ਕੋਪਡ -19 ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ(ਮਿਤੀ:07.06.2020)

ਕੋਪਡ -19 ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ(ਮਿਤੀ:07.06.2020)

ਕੋਪਡ -19 ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ(ਮਿਤੀ:07.06.2020)

ਕੋਪਡ -19 ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ(ਮਿਤੀ:07.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ (ਮਿਤੀ- 05.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੌਕਡਾਉਨ 5.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਿਤੀ- 02.06.2020)

ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾੱਕ ਡਾਉਨ 5.0 ਅਨਲੌਕ 1 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1.6.2020 ਤੋਂ 30.6.2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ(ਮਿਤੀ: 30.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 28.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਲੌਕਡਾਉਨ 4.0 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ w.e.f 18.05.2020 ਤੋਂ 31.05.2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ(ਮਿਤੀ:27.05.2020)

ਕੌਵੀਡ -19:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ:27.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸੈਲੂਨ ਲਈ ਸਲਾਹ (ਮਿਤੀ:22.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ:22.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ (ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ:20.05.2020)

ਕੋਵਿਡ- 19:ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 18.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ:18.05.2020)

ਕੋਵਿਡ -19:ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ:17.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ (ਮਿਤੀ:14.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ (ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ:14.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ(ਮਿਤੀ:14.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-14.05.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ , ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਢਿੱਲ(ਮਿਤੀ :13.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ:12.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ:11.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-07.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਮੁਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ, ਵਾਰਡ ਨੰ .12, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਜਲਖੜੀ (ਕਬੀਰ ਨਗਰ), ਵਾਰਡ ਨੰ. 08, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਛੂਟਾਂ ਰੱਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 05.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਮੁਹੱਲਾ ਜਲਖੜੀ (ਕਬੀਰ ਨਗਰ), ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਲਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-05.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਮੁਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸਿਟੀ) ਲਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-05.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ:04.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਲੌਕਡਾਉਨ 3.0 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ (04.05.2020-17.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਹ(ਮਿਤੀ-03.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੋਵੀਡ 19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ(ਮਿਤੀ-02.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪਠਾਨਕੋਟ (ਮਿਤੀ-02.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੱਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਆਡਰ(ਮਿਤੀ-02.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 01.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ (ਮਿਤੀ -01.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਮਾਈਨਜ਼ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ-01.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ- 01.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ- 01.05.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ(ਮਿਤੀ-30.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-29.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ(ਮਿਤੀ-28.04.2020) :

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-28.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ(ਮਿਤੀ:27.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕੰਟੈਨਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਛੁਟ ਅਤੇ ਰੱਦ ਆਦੇਸ਼ ਮਮੂਨ, ਵਾਰਡ ਨੰ. 20(ਮਿਤੀ-25.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਐਸਓਪੀ(ਮਿਤੀ-25.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ (ਮਿਤੀ-25.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਈਡਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ (ਮਿਤੀ-24.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-24.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਗਿਆ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ (ਮਿਤੀ-23.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਰੀਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-23.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸੰਧੂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-23.04.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਸਮੂਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-22.04.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-21.04.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-20.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-19.04.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-19.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-18.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-18.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮੂਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-17.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-15.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਉ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-14.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਪਿੰਡ ਬਗੀਆਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-14.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਾੜਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-14.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਰਟੀ, ਟਿੱਕਾ ਤ੍ਰੋਤਵਾਨ, ਧਾਰਕਲਾਂ, ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-14.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-13.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (ਮਿਤੀ-13.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਨਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ(ਮਿਤੀ-12.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19: ਸਾਰਟੀ, ਟਿੱਕਾ ਤ੍ਰੋਤਵਾਨ, ਧਾਰਕਲਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-12.04.2020)

ਕੋਵਡ-19:ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਾੜਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-10.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ(ਮਿਤੀ-10.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ(ਮਿਤੀ-10.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ.ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ, ਜੁਗਿਆਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-10.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੋਨ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸ਼ਾ(ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕੋਵਿਡ 19 ਛਾਉਣੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ (ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਇਡ-19:ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ(ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਆਈ.ਜੀ.ਓ.ਟੀ. ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੇਸ਼ਾਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ (ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ(ਮਿਤੀ-08.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਪੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-05.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-04.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਵਿਡ-19(ਮਿਤੀ-04.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਵਿਡ-19(ਮਿਤੀ-03.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ(ਮਿਤੀ-01.04.2020)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ(ਮਿਤੀ-29.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19ਕਰਫ਼ਿਊ ਛੁਟ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-30.03.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਛੁਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-28.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਕੋਲ੍ਡ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਹਿਲ ਟਾਪ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੈੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-27.03.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਛੁਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-25.03.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ-24.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ (ਮਿਤੀ-24.03.2020)

ਕੋਵੀਡ-19:ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-24.03.2020)

ਕੋਵਿਡ-19:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਛੁਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼(ਮਿਤੀ-23.03.2020)  

 

ਕੋਵੀਡ -19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਵਿਡ-19:ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ