Close

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

Filter scheme by category

Filter

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 613KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 442KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 270KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

DSSO ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ(PDF, 168KB) ਡੀ ਐਸ ਐਸ ਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 70.2KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 752KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਸੈਕੰਡਰੀ)(PDF ,1.3MB)  

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.0MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਲੇਬਰ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਲੇਬਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.4MB) ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 262KB)  ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 252KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.1MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 361KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ