Close

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

Filter scheme by category

Filter

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਸੈਕੰਡਰੀ)(PDF ,551 KB)  

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 3.4MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਲੇਬਰ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਲੇਬਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.4MB) ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 262KB)  ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 252KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 1.1MB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ(PDF, 361KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 24/07/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ: ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਵੈਂਸ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 8146553318 ਈ-ਮੇਲ : pathankot_ddd[at]rediffmail[dot]com ਲੜੀ ਨੰ: ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1  ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ,ਵੇਰਕਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 5ਵੀ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ…

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 21/02/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ(PDF, 185KB)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 21/02/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ: – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ: – ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਡਬਲਿਊ ਓ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: – 869 9 551603 ਈ-ਮੇਲ :- dwopathankot123@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ਲੜੀ ਨੰ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1. ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 1. 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ 2. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ 3. ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼…

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 18/02/2018
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ